C. Phía nam

Chùa Yên Mỹ (Thanh Lan Tự)

Chùa Yên Mỹ có từ cuối thế kỷ XVIII. Tên chữ: Thanh Lan Tự, Gia Hưng Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (...)

Chùa Long Đọi (Diên Linh Tự)

Chùa Long Đọi có từ năm 1054, thời Lý. Tên chữ: Diên Linh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia đặc biệt (2017). (...)

Chùa My Dương (Long Khánh Tự)

Chùa My Dương có từ thời Lê trung hưng. Tên chữ: Long Khánh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1999). Vị (...)

Chùa Tứ Xã

Chùa Tứ Xã tương truyền có từ thời Lý. Tên chữ: Thuỷ Vân Tự. Xếp hạng: di tích quốc gia (1991). Vị trí: (...)

Chùa Dư Dụ (Phúc Sinh Tự)

Chùa thôn Dư Dụ có từ thời Lê. Tên chữ: Phúc Sinh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1990). Vị trí: (...)

Chùa Bồ Nâu (Đại Bi Tự)

Chùa Bồ Nâu là chùa của thôn Bạch Nao, có từ thời Trần. Tên chữ: Đại Bi Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (...)