Chùa Vân Sa

Publié le 20 Tháng Ba

Chùa làng Vân Sa có từ thời Lê. Tên chữ: Hoa Nghiêm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1999). Vị trí: (...)

Chùa Đăm (Tây Tựu)

Publié le 27 Tháng Giêng

Chùa Đăm còn gọi chùa Thôn Trung, được lập năm 1541. Tên chữ: Hưng Khánh Tự. Xếp hạng: di tích quốc (...)

Chùa Đông Ba

Publié le 29, Tháng Mười Hai 2020

Chùa thôn Đông Ba có từ thế kỷ XVII. Tên chữ: Sùng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1992). Vị (...)

Chùa Giang Xá

Publié le 10, Tháng Mười Một 2020

Chùa Giang Xá vốn tên là Linh Bảo khi Lý Bí tu hành ở đó đầu thế kỷ VI. Tên chữ: Bảo Phúc (...)

Chùa Quán Chiền

Publié le 14, Tháng Mười 2020

Chùa Quán Chiền vốn là một đạo quán có từ thời Lý, sau chuyển thành chùa. Tên chữ: Viên (...)

Chùa Vô Vi

Publié le 28, Tháng Tám 2020

Chùa Vô Vi có từ thế kỷ XVI. Xếp hạng: Di tích quốc gia. Vị trí: WMRR+WX, xã Phụng Châu, H. Chương (...)

Chùa Linh Tiên Quán

Publié le 27, Tháng Bảy 2020

Quán có ít nhất từ 1617, đến thế kỷ XIX chuyển thành chùa. Tên chữ: Linh Tiên Quán. Xếp hạng: Di (...)

Chùa Đại Từ Ân

Publié le 11, Tháng Tư 2020

Chùa Đại Từ Ân xây năm 2010, đóng vai trò Trường trung cấp Phật học Hà Nội. Địa chỉ: khu đô thị Phoenix (...)

Chùa thôn Bến

Publié le 26, Tháng Mười 2019

Chùa thôn Bến có từ thế kỷ XVIII. Tên chữ: Phúc Nghiêm Tự. Thờ hậu: thiền sư Từ Đạo Hạnh. Xếp (...)

0 | 9 | 18