Tỉnh khác

Provincial relics

Bài

Chùa Tiêu Sơn

Chùa Tiêu Sơn có từ thế kỷ X. Tên chữ: Thiên Tâm Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 4XPM+X3 Tiêu Thượng, Tương Giang, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh. (...)

Chùa Nhất Trụ (Hoa Lư)

Chùa Nhất Trụ có từ thế kỷ X, về sau từng là một sơn môn dòng Tào Động. Tên chữ: Nhất Trụ Tự 壹 住 寺, còn gọi “Kim Liên Tự”. Xếp hạng: Di tích quốc (...)

Chùa Yên Bình (Kim Sơn)

Chùa Yên Bình thành lập năm 1884. Tên chữ: Thái Bình Tự. Địa chỉ: xóm 1, thôn Yên Bình, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tọa độ: 20°05’15"N (...)

Chùa Phúc Nhạc (Yên Khánh)

Chùa Phúc Nhạc có từ thời Lê trung hưng. Tên chữ: Già Lê Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1999). Địa chỉ: thôn Phúc Nhạc, 536G+V6 Khánh Nhạc, Yên Khánh, (...)

Chùa Đồng Đắc (Kim Sơn)

Chùa Đồng Đắc ở phía bắc thị trấn Phát Diệm. Tên chữ: Kim Liên Tự. Địa chỉ: thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tọa độ: (...)