Phố Hàng Bút

Publié le 10, Tháng Hai 2020

Phố Hàng Bút dài 68m, nối liền phố Thuốc Bắc với phố Bát Sứ. Nay thuộc: phường Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, (...)

Phố Chả Cá

Publié le 6, Tháng Hai 2020

Phố Chả Cá là đường một chiều, dài 180m, rộng 8m, đi từ ngã tư Hàng Lược—Hàng Mã qua Hàng Cá (...)

Phố Hàng Cá

Publié le 2, Tháng Giêng 2020

Phố Hàng Cá dài 124m, rộng 6m, đi từ ngã tư Hàng Đường—Ngõ Gạch cắt qua phố Chả Cá rồi đến ngã (...)

Phố Lò Rèn

Publié le 2, Tháng Năm 2015

Phố Lò Rèn dài 130m, đi từ ngã tư Hàng Cá—Thuốc Bắc, cắt ngang Hàng Đồng và đổ vào ngã ba Hàng Gà. Nay (...)

Phố Hàng Đồng

Publié le 5, Tháng Mười Một 2011

Phố Hàng Đồng dài 130m, đi từ ngã tư Hàng Mã—Hàng Rươi, cắt ngang phố Lò Rèn rồi đến ngã tư Hàng Vải—Bát (...)

Phố Hàng Phèn

Publié le 7, Tháng Chín 2011

Phố Hàng Phèn dài 100m, đi từ ngã ba phố Thuốc Bắc, cắt qua phố Bát Sứ đến ngã tư Cửa Đông—Hàng Gà. (...)

Phố Hàng Gà

Publié le 28, Tháng Tám 2011

Phố Hàng Gà dài 228m, đi từ ngã tư Hàng Cót—Hàng Mã qua các phố Lò Rèn, Hàng Vải, Hàng Phèn, Cửa Đông, (...)

Phố Lãn Ông

Publié le 23, Tháng Tám 2011

Phố Lãn Ông dài 180m, đi từ ngã tư Hàng Ngang—Hàng Đường—Hàng Buồm qua ngã tư Chả Cá—Hàng Cân rồi đến (...)

Phố Thuốc Bắc

Publié le 19, Tháng Năm 2011

Phố Thuốc Bắc dài 328m, từ ngã ba Hàng Mã cắt qua các ngã tư Hàng Cá—Lò Rèn, Lãn Ông—Hàng Vải rồi các (...)

0 | 9