Phố Hàng Cân

Publié le 10, Tháng Mười 2011

Phố Hàng Cân dài 104m, đi từ ngã phố Chả Cá—Lãn Ông xuống phía nam nối với ngã phố Lương Văn Can—Hàng (...)

Phố Hàng Đào

Publié le 26, Tháng Tám 2011

Phố Hàng Đào dài 260m, đi từ ngã tư Hàng Ngang—Hàng Bạc—Hàng Bồ qua ngã ba Gia Ngư đến quảng trường (...)

Phố Hàng Ngang

Publié le 22, Tháng Tám 2011

Phố Hàng Ngang dài 152m. Đi từ ngã tư Hàng Buồm—Lãn Ông—Hàng Đường xuống phía nam giáp ngã tư Hàng (...)

Phố Hàng Đường

Publié le 18, Tháng Năm 2011

Phố Hàng Đường dài 180m, đi từ ngã tư Đồng Xuân—Hàng Mã—Hàng Chiếu, qua ngã tư Ngõ Gạch—Hàng Cá xuống (...)

Phố Lương Văn Can

Publié le 12, Tháng Năm 2011

Phố Lương Văn Can dài 300m, đường một chiều, đi từ ngã tư Hàng Cân—Hàng Bồ, cắt ngang các phố Hàng Quạt, (...)