Chùa

Tìm chùa Bắc Bộ theo hướng

Nội đô (Ha Noi center) — Đông (East) — Tây (West) — Nam (South) — Bắc (North)

A. Nội đô

Ha Noi center pagodas

B. Phía bắc

North districts

C. Phía nam

South districts

D. Phía tây

West districts

E. Phía đông

Est districts